درباره صنعت هیدرولیک فرمان مالک

صنعت هیدرولیک فرمان مالک فعالیت خود را از سال 69 در زمینه خدمات و تعمیر و ساخت هیدرولیک فرمان آغاز نموده است. در این 30 سال کمبود های زیادی در بازار بوده و با استفاده از تجارب 30 ساله در حال حاضر موفق به ساخت یکی از کمبود هایی که بیشتر هیدرولیک کاران و صنعتگران با آن مواجه هستند شده است. این قطعات با طراحی و ساخت متخصصین کشورمان با استفاده از تمامی استاندارد ها با مواد با کیفیت ایرانی ساخت و تولید می شوند. هدف ما با یاری خدا و با الهام گرفتن از شعار سال تولید و جهش تولید، ساخت همه قطعات هیدرولیکی است. حوزه ی فعالیت ما در زمینه تامین قطعات خاص هیدرولیک فرمان برای خودرو های سواری است، قطعات ما نیاز بیشتر خودرو های تولید داخلی و وارداتی میباشد.

یکی از اهداف دیگر این شرکت تامین افسودگی و امنیت صاحبان خودرو که همواره نگران تامین قطعاتی که در خودروهایشان کار گزاشته می شوند، است. علت این احساس نا امنی به نظر ما خطراتی است که در جاده سرنشینان یا خودرو را تهدید می کند و می تواند لذت یک سفر را به کام مسافران تلخ کند. این نگرانی ها را ما درک می کنیم و انرا جز استاندادر های  سختگیرانه خود لحاظ می کنیم. تلاش ما در صنعت هیدرولیک فرمان مالک این است تا کیفیتی که مشتری انتظار دارد برایش فراهم بسازیم، قیمت در اهمیت بعدی  قرار دارد. برای همین با برنامه ریزی های سخت گیرانه سعی داریم تا محصول نهایی مورد قبول مهندسین و صنعتگران سخت گیر قرار گیرد.

یکبار دیگر خودمان ثابت کردیم که با کمک خداوند بزرگ ما می توانیم تولید ملی داشته باشیم و نیاز مالی کشورمان را خودمان برطرف کنیم و کشور را از وارداتی مشابه بی نیاز کنیم..